Európsky deň 112

Do celoeurópskych aktivít na podporu propagácie linky tiesňového volania 112 sa zapojilo aj Operačné stredisko ZZS SR. Na bratislavskom letisku M. R. Štefánika sa stovky školákov a ich pedagógovia učili ako poskytovať prvú pomoc, oživovať, či ako reagovať v krízových situáci...

Máme ocenenie Roma Spirit 2017

Stredisko odbornej prípravy OS ZZS SR získalo prestížne ocenenie Roma Spirit 2017 v kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ. Medzinárodná porota ho ocenila za takmer 10-ročnú spoluprácu na projekte Zdravé komunity, a za profesionálny prístup pri vzdelávaní asistentov osvety zdravi...

Vzdelávame aj odbornú verejnosť

Odborníci zo Strediska odbornej prípravy Operačného strediska ZZS SR nielen edukujú zdravotníckych operátorov a verejnosť, ale ich prednášky sú neoddeliteľnou súčasťou kongresov, seminárov a konferencií v oblasti zdravotníctva. Lucia Mesárošová aktuálne vystúpila na medzin...

Európsky deň záchrany života

O tom, že na záchranu života stačia ruky, sa mohli presvedčiť všetci, ktorí 16. októbra navštívili OC Eurovea. V rámci podujatia pod záštitou Slovenskej resuscitačnej rady sa mohli naučiť ako správne resuscitovať a zistiť, že to naozaj nie je nič ťažké. Naši kolegovia z ...

Dispatch Day II.

Cieľom vzdelávacej aktivity je prehlbovanie vedomostí a zručností  zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich povolanie v záchrannej zdravotnej službe poskytujúcich prednemocničnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť o  práci operátora záchrannej zdravotnej služby. V neposledn...

Ukážky poskytovania prvej pomoci

Zamerali sme sa na deti v školskom a predškolskom veku, ktoré sa často porania pri rôznych hrách. Naši odborníci pri príležitosti dňa 155 navštívili dve materské  a jednu základnú školu, kde hravou formou a premietaním krátkych filmov ukázali deťom význam prvej pomoci. A ni...

Deň 155

Využite aj Vy možnosť spoznať prácu operátorov z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR na linke 155. Vyskúšajte si správne poskytnutie prvej pomoci, masáže srdca či ako pomôcť osobe, ktorá sa dusí. Súčasťou bohatého programu dňa 15.5. 2017 v nákupnom centr...

Na Lešti uspela posádka z KOS ZZS Žilina

V termíne 16. – 18. február 2017 sa v priestoroch Centra výcviku Lešť konal VII. ročník medzinárodnej odbornej súťaže záchranárskych posádok LEŠŤ 2017, zameraný na organizáciu zásahu pri nehodách s hromadným postihnutím osôb s názvom: „POUČME  SA Z MINULOSTI  TERORIZM...